ساختمان مسکونی یاس

نام پروژه: ساختمان مسکونی یاس
کارفرما :آقای مهندس شمس آبادی
تناژ: 500 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: تهران- کامرانیه

50 Spacer yas 0