ساختمان قیطریه

نام پروژه: ساختمان قیطریه
کارفرما:آقای مهندس حیدر عطبان
تناژ: 700 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: تهران- قیطریه

50 Spacer gheytariyeh 0
     

 

gheytariyeh 2 50 Spacer gheytariyeh 3 50 Spacer gheytariyeh 1


 

  50 Spacer